Vállalkozásoknak

                                      A három biztosítási pillér:

F e l e l ö s s é g b i z t o s í t á s

Fontos eleme a vállalkozások felelősségi körébe tartozó károkozás harmadik személyeknek, szerződéses partnereknek, fogyasztóknak, munkavállalóknak, összegezve a felelősségbiztosítások.

Alapbiztosítás a tevékenységi vagy általános felelősségbiztosítás, ez magába foglalja a harmadik személyeknek okozott személyi sérüléses és dologi károkat, továbbá a szerződéses partnereknek okozott szerződésen kívüli károkat.(Javallott minden vállalkozás részre)

Munkavállalók munkabalesete, a munkabaleset, és ennek a következtében keletkező társadalombiztosítási
megtérítési kötelezettség is.

Termékfelelősség-biztosítás

Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Szolgáltatói felelősségbiztosítás

Vegyszerhasználói felelősségbiztosítás     V a g y o n b i z t o s í t á s

A vállalkozások biztosítási védelmének az egyik pillére a vállalkozás vagyontárgyainak, tárgyi eszközeinek, készleteinek  a védelme természeti károk és az emberi károkozások ellen, gyűjtőnevükön:  vagyonbiztosítások.

Elemi károk és katasztrófa károk

tűzkár (és tűzkár típusú károk)

viharkár

vízkár

földmozgáskár

betöréses lopás és rablás

céltalan rongálás (vandalizmus)

belföldön szállított vagyontárgyak biztosítása

elektronikus eszközök biztosítása

Géptörés, casco

S z a k m a i   b i z t o s í t á s

Az általános biztosítási védelemtől elkülönülő termékcsoport a kötelezőnek mondható, akár jogszabály által előírt (kivitelezők,gyógyszertárak...) akár a megrendelő, építtető által kért (építés-szerelés biztosítás)  vagyon és felelősségbiztosítások köre.

Mint például:

Tervezők szakmai felelősségbiztosítása (e napló)

tervezési tevékenység

tervezési művezetési tevékenység

tervellenőri tevékenység

Építőipari kivitelezők és felelős műszaki vezetők szakmai felelősségbiztosítása (e napló)

Könyvelők, Adótanácsadók, Bérszámfejtők és Társadalombiztosítási ügyintézők szakmai felelősségbiztosítása

Könyvvizsgálók szakmai felelősségbiztosítása