Vállalkozásoknak

                                      A három biztosítási pillér:

F e l e l ö s s é g b i z t o s í t á s

Fontos elem a vállalkozások felelősségi körébe tartozó károkozás harmadik személyeknek, szerződéses partnereknek, fogyasztóknak, munkavállalóknak, összegezve a felelősségbiztosítások.

Alapbiztosítás a tevékenységi vagy általános felelősségbiztosítás, ez magába foglalja a harmadik személyeknek okozott személyi sérüléses és dologi károkat, továbbá a szerződéses partnereknek okozott szerződésen kívüli károkat.(Javallott minden vállalkozás részre)

Munkavállalók munkabalesete, a munkabaleset, és ennek a következtében keletkező társadalombiztosítási
megtérítési kötelezettség is.

Termékfelelősség-biztosítás

Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Szolgáltatói felelősségbiztosítás

Vegyszerhasználói felelősségbiztosítás     V a g y o n b i z t o s í t á s

A vállalkozások biztosítási védelmének az egyik pillére a vállalkozás vagyontárgyainak, tárgyi eszközeinek, készleteinek  a védelme természeti károk és az emberi károkozások ellen, gyűjtőnevükön:  vagyonbiztosítások.

Elemi károk és katasztrófa károk

tűzkár (és tűzkár típusú károk)

viharkár

vízkár

földmozgáskár

betöréses lopás és rablás

céltalan rongálás (vandalizmus)

belföldön szállított vagyontárgyak biztosítása

elektronikus eszközök biztosítása

Géptörés, casco

S z a k m a i   b i z t o s í t á s

Az általános biztosítási védelemtől elkülönülő termékcsoport valamilyen szabályozó rendszerhez vagy szerződés által előírt

 (kivitelezők,gyógyszertárak...) akár a megrendelő, építtető által kért (építés-szerelés biztosítás)  vagyon és felelősségbiztosítások köre.

Mint például:

Tervezők szakmai felelősségbiztosítása 

tervezési tevékenység

tervezési művezetési tevékenység

tervellenőri tevékenység

Építőipari kivitelezők és felelős műszaki vezetők szakmai felelősségbiztosítása 

Könyvelők, Adótanácsadók, Bérszámfejtők és Társadalombiztosítási ügyintézők szakmai felelősségbiztosítása

Könyvvizsgálók szakmai felelősségbiztosítása