Magánszemélyeknek

L a k á s b i z t o s í t á s

Kedvednek és igényednek megfelelően rakd össze lakásbiztosításodat.

Az alapbiztosítás tartalmazza azokat a veszélynemeket, amelyek kiterjednek az elemi -és katasztrófa károkra:

tűzkárok biztosítása:

-tűz, elektromos tűz, robbanás, összeroppanás,

-villámcsapás, villámcsapás másodlagos hatása

-idegentárgyak rádőlése, ráesése, légijármű ütközés

-ismeretlen közlekedési eszköz beleütközése

földmozgáskár biztosítás:

-földrengés, földcsuszamlás, kő- és földomlás,

-ismeretlen üreg beomlása

vízkár biztosítás:

-árvíz, felhőszakadás, vezetéktörés

viharkár biztosítás:

-vihar, hónyomás, jégverés

általános üvegek üvegtörés biztosítása

általános felelősségbiztosítás

Kiegészítheted számtalan választható biztosítással, amely mind a vagyontárgyaid, mind a család tagjainak a védelmét szolgálják.

ingóságok betöréses lopás- és rablás biztosítása

túlfeszültség biztosítás

balesetbiztosítás

-kiterjed a világ összes országára

munkanélküliség biztosítás

Rakd össze tetszésed szerint!


É l e t, b a l e s e t, e g é s z s é g - b i z t o s í t á s

Tetszés szerint, szabadon...

Kockázati életbiztosítás

Válassz mellé szabadon kiegészítő biztosítást!

MERT AZ EGÉSZSÉG DRÁGA

Kórházi ápolás :

-Kórházi napi térítés

-Műtéti térítés

Keresőképtelenség napi térítés

Számtalan baleseti kiegészítő biztosítás

Baleseti rokkantság

Csonttörés

Közlekedési baleset

Baleseti műtéti térítés

Baleseti kórházi napi térítés

Baleseti keresőképtelenség napi térítés

Terméktájékoztató:

Szerződési feltételek

Szerződési feltételek 2023.01.01.után kötött szerződésekre.

Terméktájékoztató