Gépjármű biztosítások

casco biztosítás

Biztosítható vagyontárgyak:


személygépkocsi

tehergépkocsi

autóbusz

vontató

pótkocsi, félpótkocsi

lakókocsi

mezőgazdasági vontató


Alapfedezetek:

 törés

Törés definíciója: Minden olyan kár, amelyet baleseti eredetű,
hirtelen, külső, akaraton kívüli erőhatás okoz (ideértve az
idegen személy által okozott szándékos rongálást is) a biztosított
vagyontárgyban.

elemi kár

Elemi kár definíciója: Minden olyan kár, amelyet tűz, robbanás
vagy villámcsapás, a legalább 54 km/h sebességű szélvihar,
az Európai Makroszeizmikus Skála alapján legalább 5-ös fokozatú
földrengés, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes
vagy mesterséges üreg beomlása, továbbá a felhőszakadás, az
árvíz, a belvíz, az egyéb vízelöntés, jégverés, a lezúduló hótömeg
károsító hatása okoz a biztosított vagyontárgyakban.

Alapfedezet mellé választható lopás fedezet,

és számtalan kiegészítő biztosítás

EXTRA TARTOZÉKOK BIZTOSÍTÁSA

CASCOSZERVÍZ 24 

segítségnyújtási szolgáltatások, amelyek költségeit a
Biztosító átvállalja
A biztosított gépjármű K&H casco biztosítási szerződésében meghatározott
biztosítási eseményből (törés, lopás, illetve elemi
károkból) eredő menetképtelensége, mozgásképtelensége
esetén, vagy a lopás kockázatot is fedező K&H casco biztosítási
szerződés esetén a gépjármű teljes lopása esetén a Biztosító
az alábbi segítségnyújtási szolgáltatásokat nyújtja és átvállalja a
szolgáltatások felmerült költségeit:

kárbejelentés felvétele telefonon keresztül

autómentő küldése belföldön

autómentő küldése Európában

gépjárműtárolás (belföldön és Európában)

haza- vagy továbbutazás Európában

POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS

SZABADIDŐS ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA

GYERMEKFELSZERELÉS BIZTOSÍTÁSA

BALESETBIZTOSÍTÁS

Területi hatály:

Lásd lent a termékismertetőt!

Biztosító szolgáltatását a biztosítást igazoló okirat (kötvény), a szerződési feltételek (kizárások,korlátozások,mentesülések) tartalmazzák. 

szerződési feltételek:

termékismertető

kötelező felelősségbiztosítás

Kedvező díjtarifa

K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás egyik jelentős kedvezménye az éves egyösszegű díjfizetés. 

Ha a díjfizetésre banki utalást választasz díjkedvezményt kapsz!

Mi az a fedezetlenségi díj? Mennyi összeget kell fizetni naponként?

Amit a Kötelező Gépjármű-Felelősségbiztosításról tudni kell

Károkozónak nincs biztosítása.....

ha a kárt biztosítási szerződéssel nem rendelkező üzembentartó okozta

ha a kárt ismeretlen üzembentartó járművének üzemeltetésével okozták


K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szerződési feltétel és ügyféltájékoztató : 


K&H Biztosító díjtarifa KGFB 2024.01.23.-tól